Ανακατασκευή οδών στη Δ.Κ. Καρτεράδου

Προϋπολογισμός: 22.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 6/2013
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον 5/2014

Ανακατασκευή και αποκατάσταση φθαρμένων τμημάτων οδών στη Δημοτική Κοινότητα Καρτεράδου. Τα τμήματα που ανακατασκευάστηκαν παρουσίαζαν εκτεταμένες ζημίες λόγω της διάβρωσης από τις καιρικές συνθήκες και τη χρήση στο βάθος του χρόνου. Για την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιήθηκαν εργασίες αντικατάστασης σκυροδέματος, αντικατάστασης ασφαλτοτάπητα και ασφαλτοστρώσεις.