Ανακατασκευή δημοτικού φωτισμού της κεντρικής αγοράς των Φηρών

Προϋπολογισμός: 107.000,00€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2018

Αντικαταστάθηκαν τα παλιά φωτιστικά και το δίκτυο σε μεγάλο μέρος της κεντρικής αγοράς των Φηρών.

  • Τοποθετήθηκαν νέα φωτιστικά με λάμπες LED για εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Αποξηλώθηκαν οι παλιές εγκαταστάσεις
  • Υπογειοποιήθηκαν τα νέα καλώδια όπου ήταν εφικτό