Αναβάθμιση Οδικής Ασφάλειας – Βελτίωση Επιλεγμένων Ισόπεδων Κόμβων Οδικού Δικτύου Δήμου Θήρας

Προϋπολογισμός: 183.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 4/2014
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε τμηματικά το 2014 και το 2015

Αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας του δικτύου του Δήμου Θήρας σε τρείς επιλεγμένους ισόπεδους κόμβους του νησιού (στις οδικές εισόδους Εμπορείου, Πύργου και Καμαρίου) με έργα γεωμετρικής διαμόρφωσης συνδυασμένα με την κατασκευή πεζοδρομίων και τη σήμανση για βελτίωσης της ασφάλειας κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων.