Αναβάθμιση Ηλεκτρολογικής Εγκατάστασης Δημοτικού Σχολείου Φηρών

Προϋπολογισμός: 34.500,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 6/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2015

Αναβάθμιση της παρωχημένης και μερικώς επικίνδυνης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του Δημοτικού Σχολείου Φηρών. Πραγματοποιήθηκαν εκσκαφές χάνδακων στον αύλειο χώρο, τοποθέτηση σωλήνων PVC και καινούριων καλωδίων ρεύματος και δικτύου για κάθε αίθουσα και βοηθητικό χώρο του σχολείου. Επίσης, κατασκευάστηκαν εξωτερικά φρεάτια διευκόλυνσης πρόσβασης σε περίπτωση βλαβών και αντικαταστάθηκαν οι ηλεκτρικοί πίνακες, τα φωτιστικά σώματα, οι πριζοδιακόπτες και τα απαραίτητα καλώδια εντός κάθε αίθουσας όπως και στον χώρο των δασκάλων και σε βοηθητικούς χώρους. Τέλος, τοποθετήθηκε κλιματιστικό μηχάνημα στο γραφείο της διευθύντριας και αντικαταστάθηκε ο κεντρικός πίνακας.