Ανάπλαση Πλατείας στα Φηρά (πίσω από το ξενοδοχείο PELICAN)

Προϋπολογισμός: 220.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 9/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2016

Ανάπλαση πλατείας στα Φηρά, παραπλεύρως του ξενοδοχείου “PELICAN”, συνολικής επιφάνειας 511 τετραγωνικών μέτρων, με χρήση τεχνικών βιοκλιματικού χαρακτήρα. Ο υφιστάμενος ορθογώνιος χώρος διαμορφώθηκε ώστε να διασχίζεται από έναν διαγώνιο άξονα κίνησης που χωρίζει τον δρόμο από τις θέσεις στάθμευσης και τους χώρους πεζών. Διαμορφώθηκαν 11 θέσεις στάθμευσης, μία εκ των οποίων είναι για εξυπηρέτηση ΑμεΑ. Τα ψυχρά, χυτά υλικά (τσιμεντοκονίες) και οι αποχρώσεις που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπλαση της πλατείας είναι φιλικά προς το περιβάλλον με βιοκλιματικό χαρακτήρα ώστε να αντανακλάται η θερμότητα και το φως και να ευνοείται το μικροκλίμα της περιοχής. Η ανάπλαση περιέλαβε φύτευση με δέντρα ικανά να συμβάλουν στη σκίαση του χώρου καθώς και θάμνους και ανθόφυτα, κατασκευή συστήματος σκιασμού με πέργολες, καθιστικά (παγκάκια) από σκυρόδεμα, καλαθάκια απορριμμάτων κατασκευασμένα από αντιβανδαλιστικά υλικά και φωτισμό χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης (LED) τοποθετημένο σε ενδοδαπέδια φωτιστικά σποτ και φωτιστικά επί ιστού.