Διαμόρφωση Πλατείας Καμαρίου Θήρας

Προϋπολογισμός: 450.000,00€ με Φ.Π.Α. 23%
Έτος δημοπράτησης: 9/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2017

Με στόχο να καταστεί η κεντρική πλατεία του Καμαρίου πιο λειτουργική και να μπορεί να φιλοξενεί διάφορες δραστηριότητες των δημοτών, ο Δήμος Θήρας υλοποίησε το εν λόγω έργο με προϋπολογισμό 450.000€ και τελικό κόστος 233.500 € (με ΦΠΑ).
Στο πλαίσιο της ανάπλασης της πλατείας (συνολικής έκτασης 5.800,0 τ.μ. περίπου) τα έργα που πραγματοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα:

  • Υποβιβάστηκε το κύριο επίπεδο της πλατείας στην στάθμη της διερχόμενης επαρχιακής οδού, ώστε η πλατεία να γίνεται άμεσα αντιληπτή και εύκολα προσβάσιμη. Επιπλέον, με την παρέμβαση αυτή αναδείχτηκε το τμήμα του κτιριακού συγκροτήματος του Δημοτικού Σχολείου Καμαρίου, το οποίο ανεγέρθηκε μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1956 και αποτελεί δείγμα της αρχιτεκτονικής του Κωνσταντίνου Δεκαβάλλα.
  • Διαμορφώθηκε υπαίθριος θεατρικός χώρος για την πραγματοποίηση παραστάσεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων όπως μουσικές και θεατρικές παραστάσεις, ομιλίες, υπαίθριες εκθέσεις κλπ. Ο υπαίθριος θεατρικός χώρος έχει διαμορφωθεί με χτιστές κερκίδες οι οποίες φωτίζονται και με υπαίθρια ελεύθερη σκηνή σε κυκλικό σχήμα.
  • Μεταφέρθηκε το Ηρώο στην νοτιοδυτική όψη της πλατείας και πλευρικά του υπαίθριου θεατρικού χώρου, το οποίο αναδεικνύεται με το φωτισμό εξωτερικών προβολέων, με την κατασκευή μαρμάρινης σκάλας για την κατάθεση στεφάνων, ενώ θα διακοσμηθεί με αλιτάνα και φύτευση.
  • Κατασκευάστηκε ισόγεια ενιαία αίθουσα ως χώρος πολλαπλών χρήσεων με δύο χώρους υγιεινής στο εσωτερικό της αίθουσας, ενώ υπάρχουν και δύο επιπλέον χώροι υγιεινής με ανεξάρτητη είσοδο από τον υπαίθριο χώρο της πλατείας, μεταξύ των οποίων η μία προβλέπεται για ΑΜΕΑ .
  • Στην βόρεια όψη της πλατείας και παράπλευρα στην υφιστάμενη ράμπα, διαμορφώθηκε σκάλα ανόδου με ενδιάμεσο μεγάλο πλατύσκαλο και οδηγείται ο επισκέπτης της πλατείας προς το άλσος Αγ. Παγκρατίου. Στην αρχή της σκάλας διαμορφώθηκε υπαίθρια σκακιέρα διαστάσεων 6,00×6,00 τ.μ.
  • Τέλος υλοποιούνται διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου με εργασίες δαπεδοστρώσεων, κηποτεχνίας και ηλεκτροφωτισμού. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν παγκάκια και κατασκευάστηκε χτιστός καθιστικός πάγκος μήκους περίπου 16 μέτρων για την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Την αρχιτεκτονική μελέτη της πλατείας έκανε ο κ. Βασίλης Χατζηπέτρος και τη στατική η κ. Λιονουδάκη Ελίνα, πολιτικός μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Θήρας.