Ανάπλαση Πλατείας Εμπορείου Θήρας

Προϋπολογισμός: 752.000,00€
Έτος δημοπράτησης:
Κατάσταση: