Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας Πύργου

Προϋπολογισμός: 75.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%, Χρηματοδότηση: ΔΕΗ
Έτος δημοπράτησης: 6/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2015

Ανάπλαση για την αποσυμφόρηση της κεντρικής πλατείας του Πύργου με τη διαμόρφωση θέσης στροφής λεωφορείων και στάθμευσης οχημάτων σε σημείο εκτός της πλατείας και σε απόσταση 100 περίμπου μέτρων νοτιότερα αυτής. Η ανάπλαση περιέλαβε επίσης εργασίες για την κατασκευή πεζοδρόμου με λιθόστρωτο, δημοτικού φωτισμού, χώρου πρασίνου, καθισμάτων, σκίασης και διαβάσεων εντός της πλατείας με σκοπό την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση αυτής αλλά και την διευκόλυνση των επισκεπτών και των τοπικών καταστημάτων.