Ανάπλαση και Διαμόρφωση Ρημιδιών στον Καρτεράδο

Προϋπολογισμός: 59.000,00€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 6/2015
Κατάσταση: Ολοκληρώθηκε το 2015

Ανάπλαση, ανακατασκευή και διαμόρφωση δύο ρημιδιών στον οικισμό Καρτεράδου συνολικής επιφάνειας 1.350 τετραγωνικών μέτρων.
Οι εργασίες περιέλαβαν τις απαιτούμενες αποξηλώσεις σε παλαιά μπετένια τμήματα των ρημιδιών, την απομάκρυνση καταργημένης μεταλλικής σωλήνας ύδρευσης, τη διαμόρφωση ρύσεων στον κεντρικό άξονα των ρημιδιών και την κατασκευή υδρορροών σε επιλεγμένα σημεία για την προστασία οικιών από τα όμβρια, την κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με χρήση δομικού πλέγματος και τη δημιουργία αρμών και λιθόστρωτης λωρίδας καθ’ όλο το μήκος των ρημιδιών.