Έργα Αποχέτευσης Όμβριων Υδάτων Μεσαριάς (Κάβα Φουστέρη)

Προϋπολογισμός: 217.497,36€ με Φ.Π.Α. 16%
Έτος δημοπράτησης: 1/2014
Κατάσταση: Ολοκληρωμένο

Κατασκευή υποδομών βελτίωσης της απορροής και αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην περιοχή της επαρχιακής οδού (ευθεία) Μεσαριάς – Αεροδρομίου, επί της διασταύρωσης του νέου περιφερειακού δρόμου (Αεροδρομίου – Οίας) με την παλαιά, υφιστάμενη μικρή οδό. Το έργο περιέλαβε όλες τις απαραίτητες εργασίες, όπως χωματουργικά, σκυροδέματα, μεταλλικά στοιχεία, οδόστρωση κλπ. για την πλήρη κατασκευή της υποδομής αποχέτευσης όμβριων υδάτων.