Σχετικά με τη μελέτη κατασκευής νέου λιμανιού στη Σαντορίνη.

Η Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με το υπ’αριθμ. ΑΠ 146829 13-5-22 προς το Δήμο Θήρας, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Θήρας, την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Ε.Ν. και άλλες υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και την Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων,  ζητά  τη γνώμη τους για τη θέση του νέου λιμένα. Ο μελετητής έχει ολοκληρώσει την Α Φάση του έργου του, παραδίδοντας την προκαταρκτική μελέτη σχετικά με την εξεύρεση της κατάλληλης θέσης νέου λιμένα,  κατά την οποία είχε τη συμβατική υποχρέωση να αξιολογήσει και να διερευνήσει τις υφιστάμενες λιμενικές υποδομές αλλά και τις νέες πιθανές εναλλακτικές θέσεις.

Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος κ. Αντώνης Σιγάλας παραπλανά τους πολίτες εδώ και δύο χρόνια, λέγοντας ότι το λιμάνι θα χωροθετηθεί από μήνα σε μήνα και πως  όλα είναι έτοιμα οδήγησε μεγάλο μέρος της κοινωνίας σε απογοήτευση μόλις είδε την είδηση αυτή.  Η αλήθεια όπως αποδεικνύεται από τα συνημμένα έγγραφα είναι πως αυτή η εξέλιξη είναι απλά ένα βήμα στη διαδρομή της μελέτης κατασκευής του νέου λιμανιού.

Όταν ολοκληρωθεί η προμελέτη και η χωροθέτηση, θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες μελέτες (τοπογραφικές/βυθομετρικές, γεωλογικές, συγκοινωνιακών έργων, αρχιτεκτονικές, υδραυλικές, μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κ.α.), οι εγκρίσεις, η ανεύρεση πόρων για την κατασκευή και τέλος η δημοπράτηση για την κατασκευή του νέου λιμανιού. Αυτά είναι τα τυπικά βήματα για την ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου, με την προϋπόθεση ότι δεν θα βρεθούν εμπόδια στη διαδρομή.

Ο κ. Αντώνης Σιγάλας, ο οποίος υποσχόταν στο προεκλογικό του πρόγραμμα ότι θα έχει ολοκληρωμένο λιμάνι σε τρία χρόνια, είτε δεν είχε ιδέα περί των διαδικασιών ως όφειλε, είτε απόλυτα συνειδητά επέλεξε να κοροϊδέψει τους πολίτες με σκοπό να τους υφαρπάξει τη ψήφο.

Ο χρόνος όμως είναι σύμμαχος της αλήθειας.