Οι σταθερές θέσεις της Δημοτικής Αρχής

 

 

 

Ο κ. Σιγάλας όσο βρισκόταν στην αντιπολίτευση διατυμπάνιζε σε κάθε ευκαιρία πως την επόμενη ημέρα της ανάληψης των καθηκόντων του θα καταργούσε την εργολαβία καθαριότητας.  Αιτιολογούσε δε τη δέσμευση του αυτή καθώς όπως έλεγε η εργολαβία είχε υπέρογκο κόστος και ο διαγωνισμός ήταν φωτογραφικός.

Υπηρετώντας με «συνέπεια» τις θέσεις του,  έδωσε τέσσερις παρατάσεις στη παλιά εργολαβία καθαριότητας και μόλις πριν λίγους μήνες, τον Μάρτιο του 2021 δημοπράτησε νέα εργολαβία καθαριότητας , με μεγαλύτερο κόστος και λιγότερες εργασίες ,  η οποία δεν είναι ακόμη σε ισχύ.

Η προηγούμενη εργολαβία έληγε στις 15 Αυγούστου 2021, όμως δεν έχει εγκριθεί ακόμη και το γεγονός αυτό τον οδήγησε να προβεί σε απευθείας ανάθεση (ΑΔΑ: 601ΒΩΡΝ-ΤΧ5) στην ίδια εταιρεία καθαριότητας για δύο ακόμη μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2021, με ποσό 275.280,00€.

Μετά την παρέλευση δύο ετών στην εξουσία, αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε  «έτοιμο σχέδιο»  ούτε  στην καθαριότητα.