Σύντομο Βίντεο για την εργολαβία καθαριότητας στη Σαντορίνη.

Σε ένα σύντομο βίντεο, ο επικεφαλής της Θηραϊκής Πολιτείας Νίκος Ζώρζος θέτει όλα τα ερωτήματα για τη νέα εργολαβία καθαριότητας στη Σαντορίνη.