Συνεχίζεται η υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής και του Προέδρου.

 

14 Ιουλίου 2021

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Συνεχίζεται η υποβάθμιση της λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Θήρας με τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής  και του Προέδρου.

Καλείται σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Θήρας δια περιφοράς σήμερα 14 Ιουλίου και ώρα 10:00 με την δικαιολογία της εκπνοής προθεσμιών, για θέματα τα οποία υπήρξε χρόνος να μπουν σε κανονική τακτική συνεδρίαση, όπως το θέμα της ψήφισης των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων της Περίσσας, το οποίο έπρεπε να είχε ήδη ψηφιστεί.

Έναν ολόκληρο μήνα δεν έχει πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο παρόλο που υπάρχουν θέματα πολύ σημαντικά για την καθημερινότητα των Δημοτών, όπως για παράδειγμα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του Καμαρίου.

Με τις ενέργειες και με τη στάση σας καταργείτε το Δημοτικό Συμβούλιο και επι της ουσίας τον διάλογο, την ανταλλαγή απόψεων, τον έλεγχο και την κριτική.

Η αδράνεια και η ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής στη διεκπεραίωση θεμάτων είναι ήδη φανερή σε όλους, καθώς και η απώλεια του ελέγχου και του συντονισμού των υπηρεσιών που οδηγεί στη διάλυση της λειτουργίας του Δήμου.

Η παράταξη μας θα απείχε της συνεδρίασης ως διαμαρτυρία, επειδή όμως ο νόμος προβλέπει τη συμμετοχή των 2/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου όταν η συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς, θα παραστούμε απέχοντας όμως από την ψήφιση του 1ου θέματος και ψηφίζοντας θετικά για τα θέματα που αφορούν τα σχολεία μας.