Μήνυμα για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Μήνυμα για την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Με την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων για την εισαγωγή των μαθητών και μαθητριών στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα ευχόμαστε επιτυχία στους διαγωνιζόμενους και διαγωνιζόμενες.  Η απόκτηση εξειδικευμένης γνώσης αναγκαία στις μέρες μας για την επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι αρκετή για την ολοκλήρωση της προσωπικότητας, την αντίληψη για τη ζωή,  την δημιουργία ευτυχισμένων κοινωνιών , για την εξύψωση του ανθρώπου σε πνευματική οντότητα.  Το περιβάλλον των ιδρυμάτων εκπαίδευσης μπορεί να είναι ευκαιρία για την αναζήτηση της αλήθειας και της ουσίας της ζωής, εφόσον τούτο επιδιωχθεί.

Εκείνες και εκείνοι που δεν θα καταφέρουν να εισαχθούν στα πανεπιστήμια,  δεν έχασαν την ευκαιρία να κατακτήσουν τη γνώση εκείνη,  που κάνει ολοκληρωμένη προσωπικότητα τον άνθρωπο και χρήσιμο στο κοινωνικό σύνολο.

Καλή επιτυχία στο δρόμο της γνώσης αυτής , που αναζητά την ουσία της ύπαρξης μας και εν τέλει την ευτυχία.