Συναντήσεις της Θηραϊκής Πολιτείας για τα θέματα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Συναντήσεις της Θηραϊκής Πολιτείας για τα θέματα του Γενικού Νοσοκομείου Θήρας.

Τις τελευταίες ημέρες πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις με τον επικεφαλής της Θηραϊκής Πολιτείας Νίκο Ζώρζο και το Δημοτικό Σύμβουλο Μηνά Καφιέρη με σκοπό την πλήρη ενημέρωση της αντιπολίτευσης του Δήμου Θήρας σχετικά με τα θέματα του νοσοκομείου.

Στις 27 Μαΐου, κατόπιν αιτήματος των εργαζομένων, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Θήρας όπου εκτέθηκαν με πλήρη ανάλυση, τα ζητήματα της υποστελέχωσης, της διοικητικής διαχείρισης του Νοσοκομείου από την ΑΕΜΥ ΑΕ και φυσικά το ζήτημα της στέγασης των εργαζομένων.

Εν συνεχεία στις 7 Ιουνίου οι εκπρόσωποι της Θηραϊκής Πολιτείας συναντήθηκαν με τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Μαλαματένιο και τον Διοικητικό Διευθυντή κ. Κατσούλη. Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκε εκτενώς το θέμα της διοικητικής διαχείρισης του νοσοκομείου. Αναλύσαμε σε μεγάλο βαθμό προοπτική ένταξης του ΓΝΘ στο ΕΣΥ. Τα πλεονεκτήματα της ενσωμάτωσης του ΓΝ Θήρας στο εθνικό σύστημα υγείας συνοψίζονται στα εξής:

  • Θα διασφαλιστεί το αυτοδιοίκητο του νοσοκομείου και η εκπροσώπηση περισσότερων Θηραίων πολιτών στο Διοικητικό του Συμβούλιο.
  • Θα εναρμονιστεί η διαδικασία λειτουργίας του σε όλες τις υπηρεσίες του με εκείνες των Δημόσιων Νοσοκομείων ΕΣΥ.
  • Θα υπάρξει μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη για το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου μας.
  • Θα ενταχθεί διοικητικά το νοσοκομείο απευθείας στην 2η ΥΠΕ. Πειραιώς και Αιγαίου και αυτό θα παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία και απλούστευση των διαδικασιών
  • Θα υπάρξουν θετικά κίνητρα για την προσέλευση επικουρικών ιατρών τριετούς παραμονής.

Δηλώνουμε ότι θα αναλάβουμε πρωτοβουλία για την έναρξη διαλόγου για την ένταξη του ΓΝΘ στο ΕΣΥ.