Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Η καθιέρωση  της 5ης Ιουνίου από τον ΟΗΕ ως Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, με πρόθεση την υπενθύμιση του σοβαρού ρόλου του στην ζωή μας και την ανάγκη προστασίας του, με την πάροδο των χρόνων χαρακτηρίζεται από εντεινόμενη αναφορά στους διαρκώς αυξανόμενους κινδύνους και στις απειλές για τον πλανήτη, που συνεπάγεται η διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος ως ευκαιρία άσκησης εξουσίας και επιδίωξης κέρδους εκ μέρους του  Δυτικού Οικονομικού Μοντέλου.

Έτσι, η γιορτή της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, τείνει να είναι εορτασμός της απώλειας των αγαθών που αυτό μας προσφέρει. Η επιλογή  του Ανθρώπου να διαχειρίζεται το φυσικό του περιβάλλον, που αποτελεί και αναγκαία προϋπόθεση της δικής του ύπαρξης, σύμφωνα με την βούλησή του και με πρόθεση να το καθυποτάξει στις επιδιώξεις του, αγνοώντας τη φυσική κοσμική τάξη, αποδεικνύεται καθημερινά ως η μεγαλύτερη απειλή για την ίδια τη ζωή του. Γιορτάζουμε λοιπόν τον κίνδυνο που διατρέχει η ζωή μας από τις άλογες επιθυμίες μας;

Νίκος Ζώρζος