Τα θέματα του Καμαρίου δεν συζητούνται ούτε στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο.

Ανακοινώθηκε χθες η σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου τη Δευτέρα 31 Μάϊου 2021.

Παρά το διαρκές αίτημα των κατοίκων του Καμαρίου καθώς και το αίτημα της παράταξης μας για συζήτηση και επίλυση των προβλημάτων του χωριού, η Δημοτική Αρχή συνεχίζει να αδιαφορεί.

Στο Συμβούλιο της Δευτέρας δεν συμπεριλαμβάνεται στα θέματα προς συζήτηση το πρόσφατο αίτημα της Θηραϊκής Πολιτείας για την αγορά ακινήτου στη θέση Καμάρα, αλλά ούτε και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις του χωριού.

 Τα θέματα ημερήσιας διάταξης στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο είναι τα ακόλουθα:

1. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ( ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) ΓΙΑ ΔΙΕΡΧΟΜΕΝΟΥΣ” ΤΗΣ “ΓΡΑΝΕΤΑΣ-ΦΛΟΥΤΣΑΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

2. ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)” ΤΗΣ “ΒΟΙΒΟΝΤΑΣ Ε.Ε.” ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ.

3. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΗΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ.

4. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΕΡΙΣΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΜΠΟΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ.

5. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ.

6. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΘ’ ΟΛΟ ΤΟ ΕΤΟΣ.

7. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΡΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΩΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΚΑΘ’ ΕΤΟΣ.

8. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ.

9. ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΚΟΠΗ ΕΝΟΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΝΟΤΙΩΣ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ.

10. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΣΤΑΣΙΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΥΨΟΥΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2021.

11. ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ “ΑΔΩΝIΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.”-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ.372/2018 ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ.