Χρόνια Πολλά και Ευτυχές το Νέο Έτος

Η Νέα Χρονιά φθάνει και μαζί της η ώρα των ευχών, των ευχών που πολλές φορές η
χρήση τους τις αποστασιοποιεί απο την αρχική τους ουσία και τον σκοπό τους.
Καθώς αφήνουμε πίσω το 2019 ως παρελθόν, μοιράζομαι μαζί σας την κυρίαρχη
σκέψη μου για την επερχόμενη Καινούργια Χρονιά: Την εποχή μας εδώ και χρόνια
χαρακτηρίζει η μετάβαση από μία κοινωνιοκεντρική σε μία αποκλειστικά χρηστική,
ωφελιμιστική και ατομοκεντρική αντίληψη της λειτουργίας κοινωνίας , με κύρια
έκφραση την βουλιμία για άμεση ικανοποίηση πρόσκαιρων επιθυμιών.
Ανταποκρίνεται όμως αυτή η επιλογή στην ουσία του ανθρώπου; Στα πλαίσια αυτής
της κυριαρχούσας αντίληψης, μοιάζει να ανταποκρίνεται. Καθημερινά όμως
επιβεβαιώνεται ότι η επιλογή αυτή οδηγεί στην διολίσθηση στην αυθαιρεσία που δεν
συγκρατείται με την διαρκή επιδίωξη θωράκισης των θεσμών.
Η Θηραϊκή Πολιτεία την οποία εκπροσωπώ, έχοντας ως γνώμονα την υπηρέτηση
του διαχρονικού συμφέροντος του τόπου που ζούμε, υιοθέτησε τον αληθή λόγο και
προετοίμασε στο μέτρο του εφικτού το αύριο. Άλλωστε οι πρωτοπόρες απόψεις της,
που αρχικά φαίνονταν αιρετικές, έρχεται η ανάγκη να τις επιβάλει. Η προσχώρηση σε
αυτές θα αποδείξει την αλήθεια τους. Η δυνατότητα να μας παρέχει ο τόπος μας
ευημερία και προκοπή,προϋποθέτει προετοιμασία, σοβαρότητα και σταθερότητα στις
επιλογές μας. Οι ευκαιριακές ευχές και η αναμονή πραγμάτωσης ελπίδων, συχνά
συνοδευόμενες με αλογία και πολυλογία, εξαφανίζονται με το σβήσιμο των φώτων
της Γιορτής.
Με αυτές τις σκέψεις σας εύχομαι Χρόνια Πολλά και Ευτυχές το Νέο Έτος.
Νίκος Ζώρζος